036-413-299, 089-830-6420 (LINE ID: @starmaths) [email protected]

ประวัติความเป็นมา

สตาร์แมท จินตคณิต

สตาร์แมท จินตคณิต

เริ่มเปิดสอนครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2553 จากอาคารพาณิชย์ 1 คูหา ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีจากเด็กๆและผู้ปกครอง ด้วยหลักสูตรจินตคณิตของสตาร์แมทที่มีความยืดหยุ่นเข้ากับผู้เรียน จึงทำให้เด็กๆเกิดความสนุกในการใช้นิ้วมือ ลูกคิด และจินตนาการในการคิดคำนวณ ทำให้มีเทคนิคคิดเลขได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ

ต่อมาสถาบันได้พัฒนาหลักสูตร เพื่อให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง อันเป็นผลดีต่อผู้เรียนที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้มากขึ้นโดยได้เพิ่มในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ การแก้โจทย์ปัญหา และเชาวน์คณิตสอดแทรกเข้าไปในแบบฝึกหัดทำให้น้องๆสนุกกับการเรียนมากขึ้น สามารถนำไปปรับใช้ในห้องเรียนและในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

ปัจจุบัน…

ได้เพิ่มหลักสูตร จูเนียร์ แมท เพื่อรองรับน้องๆอายุ 3 ปีขึ้นไปโดยเน้นปูพื้นฐานความเข้าใจในตัวเลขระดับเริ่มต้น ไปจนถึงทักษะการคำนวณ โดยเนื้อหาจะเรียงลำดับจากง่ายไปยาก รูปเล่มมีสีสัน สวยงาม เรียนรู้ผ่านสื่อ และเกมคณิตกระตุ้นให้เด็กๆ อยากทำแบบฝึกหัดมากยิ่งขึ้น

นอกจากคณิตศาสตร์แล้ว ยังมีหลักสูตรภาษาไทย ที่เน้นสอนการสะกดคำให้น้องๆอ่านออกเขียนได้ในระยะเวลารวดเร็วจากหลักสูตรการเรียนการสอนเฉพาะของ             สตาร์แมท เป็นการเรียนภาษาไทยแบบเริ่มต้นปูพื้นฐาน ไปจนถึงหลักภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษา มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางกระทรวงศึกษาธิการ

ปัจจุบันมี 3 สาขา คือ สาขาลพบุรี สาขาสระบุรี สาขากระบี่ โดยมีเป้าหมายขยายสาขาให้ได้ 10 สาขา ภายในปี พ.ศ. 2565

ปรัชญาโรงเรียน

“เสริมสร้างคุณธรรม นำปัญญา สู่การศึกษามาตรฐานสากล”

วิสัยทัศน์โรงเรียน

“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความคิดกว้างไกล สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ก้าวทันโลกสากลอย่างมีคุณธรรม”

ทำไมต้องจินตคณิต…

จินตคณิตเป็นวิชาที่ใช้ฝึกสมองฝั่งซ้ายและฝั่งขวาให้มีการทำงานอย่างสมดุล (brain balancing) เหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุระหว่าง 4-12 ปี การฝึกจินตคณิตจะทำให้เด็กมีสมาธิและกระบวนการคิดที่มีเหตุผล

การคิดแบบจินตคณิต

การคิดแบบจินตคณิตนั้นแตกต่างจากการคิดปกติ เพราะการคิดแบบจินตคณิตจะมีการใช้สมองทั้งสองส่วนเช่น เมื่อเด็กนึกถึงค่า 1 โดยหลักของจินตคณิตแล้วเด็กจะเข้าใจว่ามันคือวัตถุหรือสิ่งของชิ้นเดียวแต่ถูกนำมาเขียนแทนเป็นเลข 1

ปัจจุบันเราใช้สมองฝั่งซ้ายมากจนเกินไปด้วยอัตราส่วน 70:30 ของการใช้สมองซีกขวา ซึ่งทำให้เราสูญเสียพลังงานในการคิดคำนวณมหาศาล น้องๆ อาจเคยรู้สึกเหนื่อยเมื่อกลับมาจากโรงเรียน ทั้งๆที่ไม่ได้ทำงานหนัก วิธีลดความเหนื่อยล้าของสมองทำได้ง่ายๆ คือ การนอนหลับ เพราะเป็นการลดระดับการทำงานของสมองทั้งสองฝั่งลงและช่วยปรับสมองสองฝั่งให้มีการทำงานใกล้เคียงกัน นอกจากนี้การนั่งสมาธิก็สามารถช่วยได้เช่นกัน

การฝึกจินตคณิตช่วยพัฒนาประสาทสัมผัส

การฝึกจินตคณิตนอกจากพัฒนาเรื่องการคิดแล้วยังพัฒนาทักษะด้าน อื่น ๆ ด้วย เช่น เมื่อเด็กฟังโจทย์จากคุณครู สมองจะทำการแปลความหมายออกมาและทำกระบวนการหาคำตอบโดยใช้มือปัดลูกคิดหรือคำนวณจากนิ้วมือ (ฝึกประสาทสัมผัสมือ) กระบวนการจะเกิดขึ้นตามลำดับดังนี้ ฟัง-คิด-ปฏิบัติ ด้วยวิธีการนี้ การฝึกจินตคณิต จึงเชื่อมโยงกับ ประสาทสัมผัส ทั้งสามแบบ