036-413-299, 089-830-6420 (LINE ID: @starmaths) starmaths2018@gmail.com

ลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์

การศึกษากับ

Package A

จินตคณิต

1. ได้สิทธิ์พื้นที่ 1 อำเภอ 1 สาขา
2. อบรมผู้ประกอบการพร้อมครูผู้สอน 3 ท่าน
3. ให้คำแนะนำปรึกษาตลอดอายุสัญญา
4. ให้เอกสารบริหารจัดการภายในสาขา พร้อมระบบจัดการออนไลน์
5. ให้หนังสือเรียนจินตคณิตเพื่อการประชาสัมพันธ์ 1 ชุด รวม 11 เล่ม
6. คู่มือสอนจินตคณิต 1 ชุด รวม 11 เล่ม
7. ต่ออายุสัญญาทุก 3 ปี (Royalties free ตลอดสัญญา)
8. เสื้อครู 10 ตัว
9. ลูกคิดใหญ่สำหรับสอน 1 ราง
10. นาฬิกาจับเวลา 20 เรือน
11. โบชัวร์ 500 ใบ
12. กระเป๋าเป้ สตาร์แมท 10 ใบ

 

ราคา 130,000 บาท

Package B

จินตคณิต + Junior maths

1. ได้สิทธิ์พื้นที่ 1 อำเภอ 1 สาขา
2. อบรมผู้ประกอบการพร้อมครูผู้สอน
3. ให้คำแนะนำปรึกษาตลอดอายุสัญญา
4. ให้เอกสารบริหารจัดการภายในสาขา พร้อมระบบจัดการออนไลน์
5. ให้หนังสือเรียนจินตคณิตเพื่อการประชาสัมพันธ์ 1 ชุด รวม 11 เล่ม
6. ให้หนังสือเรียนจินตคณิต Freshy เล่ม 1 -4 รวม 20 เล่ม
7. คู่มือสอนจินตคณิต 1 ชุด 11 เล่ม
8. คู่มือสอน Junior maths 1 ชุด พร้อมไฟล์เอกสาร
9. ต่ออายุสัญญาทุก 3 ปี (Royalties free ตลอดสัญญา)
10. เสื้อครู 15 ตัว
11. ลูกคิดสำหรับสอน 1 ราง , ลูกคิดสำหรับเรียน 10 ราง
12. นาฬิกาจับเวลา 40 เรือน
13. โบชัวร์ 1,000 ใบ
14. กระเป๋าเป้ สตาร์แมท 15 ใบ
15. ป้ายไวนิล ขนาด 4 ม.x 1 ม.
16. ให้บอร์ดประชาสัมพันธ์ อะคริลิค ขนาด 50 cm x 65 cm จำนวน 2 ชุด

 

ราคา 200,000 บาท

Package C

จินตคณิต : Junior maths : ภาษาไทย

แถมฟรี!! หลักสูตรทดลองวิทยาศาสตร์

1. ได้สิทธิ์พื้นที่ 1 อำเภอ 1 สาขา
2. อบรมผู้ประกอบการพร้อมครูผู้สอน ที่สาขา
3. ให้คำแนะนำปรึกษาตลอดอายุสัญญา
4. ให้เอกสารบริหารจัดการภายในสาขา พร้อมระบบจัดการออนไลน์
5. หนังสือเรียนจินตคณิต
Freshy เล่ม 1-4 จำนวน 20 เล่ม
Junior เล่ม 5-8 จำนวน 20 เล่ม
Senior เล่ม 9-11 จำนวน 9 เล่ม
* รวม 49 เล่ม สามารถเลือกหนังสือระดับที่ต้องการได้
6. คู่มือสอนจินตคณิต 1 ชุด รวม 11 เล่ม
7. คู่มือสอน Junior maths 1 ชุด พร้อมไฟล์เอกสาร
8. คู่มือสอน ภาษาไทย 1 ชุด พร้อมไฟล์เอกสาร
9. คู่มือสอน ทดลองวิทยาศาสตร์ 1 ชุด พร้อมไฟล์เอกสาร
10. ต่ออายุสัญญาทุก 5 ปี (Royalties free ตลอดสัญญา)
11. เสื้อครู 20 ตัว
12. ลูกคิดสำหรับสอน 2 ราง , ลูกคิดสำหรับเรียน 20 ราง
13. นาฬิกาจับเวลา 40 เรือน
14. โบชัวร์ 1,500 ใบ
15. กระเป๋าเป้ สตาร์แมท 20 ใบ
16. ป้ายไวนิล ขนาด 4 ม. x 1 ม. และป้ายธงญี่ปุ่น
17. ให้บอร์ดประชาสัมพันธ์ อะคริลิค ขนาด 50 cm x 65 cm จำนวน 4 ชุด

 

ราคา 250,000 บาท

พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ

ตลอดอายุสัญญา

จดทะเบียนโรงเรียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย

บริหารจัดการการเรียนการสอน

ตรวจประเมินมาตรฐานสาขาและการเยี่ยมชมสาขา

ให้คำปรึกษาเรื่องบัญชีการส่งสรรพากร