TEL : 036-431-299, 089-830-6420 LINE ID : @starmaths [email protected]

เปิดธุรกิจเฟรนไชส์กับ Star Maths

เริ่มต้นธุรกิจการศึกษาแห่งอนาคตกับเรา

สอบถามรายละเอียด

089-830-6420

LINE ID : @starmaths

พิเศษ 10 สาขาแรกวันนี้

เริ่มต้นเพียง 130,000 บาทเท่านั้น

สำหรับหลักสูตรจินตคณิตพร้อมทีมงานดูแลการตลาดให้ทุกสาขา

Set A - 130,000 บาท

จินตคณิต

1. ได้สิทธิ์พื้นที่ 1 อำเภอ 1 สาขา
2. อบรมผู้ประกอบการที่สาขา
3. ให้คำแนะนำปรึกษาตลอดอายุสัญญา
4. มีรูปแบบโลโก้ ตกแต่งสาขาที่ชัดเจน
5. หนังสือเรียนจินตคณิต
– Freshy เล่ม 1-4 จำนวน 5 ชุด (20 เล่ม)
– Junior เล่ม 5-8 จำนวน 3 ชุด (12 เล่ม)
– Senior เล่ม 9-11 จำนวน 3 ชุด (9 เล่ม)
* รวม 41 เล่ม สามารถเลือกหนังสือระดับที่ต้องการได้
6. ต่ออายุสัญญาทุก 3 ปี (ไม่เก็บค่าลิขสิทธิ์เพิ่ม)
7. เสื้อครู 5 ตัว
8. ลูกคิดสำหรับสอน 5 อัน
9. นาฬิกาจับเวลา 20 เรือน
10. โบชัวร์ 500 ใบ
11. กระเป๋าเป้ สตาร์แมท 10 ใบ
12. ให้เอกสารบริหารจัดการภายในสาขา
13. ป้ายไวนิล ขนาด 4 ม. x 1 ม.

Set B - 230,000 บาท

จินตคณิต + Junior Maths + ทดลองวิทยาศาสตร์ 

1. ได้สิทธิ์พื้นที่ 1 อำเภอ 1 สาขา
2. อบรมผู้ประกอบการที่สาขา
3. ให้คำแนะนำปรึกษาตลอดอายุสัญญา
4. มีรูปแบบโลโก้ ตกแต่งสาขาที่ชัดเจน
5. หนังสือเรียนจินตคณิต
– Freshy เล่ม 1-4 จำนวน 10 ชุด (40 เล่ม)
– Junior เล่ม 5-8 จำนวน 5 ชุด (20 เล่ม)
– Senior เล่ม 9-11 จำนวน 5 ชุด (15 เล่ม)
* รวม 75 เล่ม สามารถเลือกหนังสือระดับที่ต้องการได้
6. ต่ออายุสัญญาทุก 4 ปี (ไม่เก็บค่าลิขสิทธิ์เพิ่ม)
7. เสื้อครู 10 ตัว
8. ลูกคิดสำหรับสอน 10 อัน
9. นาฬิกาจับเวลา 40 เรือน
10. โบชัวร์ 1,000 ใบ
11. กระเป๋าเป้ สตาร์แมท 20 ใบ
12. ให้เอกสารบริหารจัดการภายในสาขา
13. ป้ายไวนิล ขนาด 4 ม. x 1 ม.
14. ให้บอร์ดประชาสัมพันธ์ อะคริลิค ขนาด 50 cm x 65 cm จำนวน 3 ชุด

Set C - 250,000 บาท

จินตคณิต + Junior Maths + ทดลองวิทยาศาสตร์ + ภาษาไทย

1. ได้สิทธิ์พื้นที่ 1 อำเภอ 1 สาขา
2. อบรมผู้ประกอบการที่สาขา
3. ให้คำแนะนำปรึกษาตลอดอายุสัญญา
4. มีรูปแบบโลโก้ ตกแต่งสาขาที่ชัดเจน
5. หนังสือเรียนจินตคณิต
– Freshy เล่ม 1-4 จำนวน 10 ชุด (40 เล่ม)
– Junior เล่ม 5-8 จำนวน 5 ชุด (20 เล่ม)
– Senior เล่ม 9-11 จำนวน 5 ชุด (15 เล่ม)
* รวม 75 เล่ม สามารถเลือกหนังสือระดับที่ต้องการได้
6. ต่ออายุสัญญาทุก 6 ปี (ไม่เก็บค่าลิขสิทธิ์เพิ่ม)
7. เสื้อครู 15 ตัว
8. ลูกคิดสำหรับสอน 10 อัน
9. นาฬิกาจับเวลา 40 เรือน
10. โบชัวร์ 1,500 ใบ
11. กระเป๋าเป้ สตาร์แมท 25 ใบ
12. ให้เอกสารบริหารจัดการภายในสาขา
13. ป้ายไวนิล ขนาด 4 ม. x 1 ม.
14. ให้บอร์ดประชาสัมพันธ์ อะคริลิค ขนาด 50 cm x 65 cm จำนวน 3 ชุด
15. ให้บอร์ดประชาสัมพันธ์ อะคริลิค ขนาด 100 cm x 80 cm จำนวน 2 ชุด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 37 ซอยศรีสุริโยทัย 1

ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง

จังหวัดลพบุรี 15000

Email : [email protected]

Tel : 036-413-299, 089-830-6420

LINE ID : @starmaths

ข้ามไปยังทูลบาร์