TEL : 036-431-299, 089-830-6420 LINE ID : @starmaths [email protected]

STAR MATHS

พาเด็กๆ ท่องสู่โลกแห่งการคำนวณด้วยจินตคณิต…

ทำไม?

ต้องเรียนคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้และเข้าใจในทุกสรรพสิ่ง เพราะคณิตศาสตร์ทำให้เราคิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบมีแบบแผน ช่างสังเกตรู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหา ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการศึกษา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆต่อไป

จินตคณิต

 คือการคิดเลขโดยใช้จินตนาการ โดยมีลูกคิดเป็นสื่อกลาง การเรียนจินตคณิต จะกระตุ้นการใช้สมองทั้งสองซีกให้สมดุลกัน สมองซีกขวาจะมาทำให้การทำงานของสมองซีกซ้ายมีความเพลิดเพลินยิ่งขึ้น เด็กๆจะมีความเข้าใจเรื่องตัวเลขและมีวิธีการคำนวณที่แม่นยำขึ้น

 

ประโยชน์ของ

..จินตคณิต..

 

 

ฝึกสมาธิเพิ่มการจินตนาการ

 

 

 

 

 

คิดเลขเร็วและแม่นยำ

 

 

 

 

 

ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ

 

 

 

 

 

เพิ่มความสามารถในการแก้โจทย์

 

 

 

สมัครเรียนจินตคณิตที่ STAR MATHS

สมองทั้งสองซีก

มีการทำงานที่แตกต่างกัน การเรียนจินตคณิตจะกระตุ้นการใช้สมองทั้งสองซีกให้สมดุลกัน (balance) โดยมีลูกคิดเป็นสื่อกลาง ในการบังคับใช้สมองทั้งสองซีกซึ่งผลพลอยได้ คือ เด็กๆจะเข้าใจเรื่องจำนวนตัวเลขและคิดเลขได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ทำไมต้อง

STAR MATHS

k

หลักสูตรมาตรฐาน เนื้อหาเข้าใจง่ายเหมาะกับเด็กไทยยุค 4.0

 

 

หลักสูตรพัฒนามาจากการเรียนการสอนจริงในห้องเรียน สำหรับระดับอายุ 4-12 ปี พัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะกับเด็กไทยมากที่สุด

 

สอดแทรกเกม เชาวน์คณิต พัฒนากระบวนการคิด ทำให้เด็กๆสนุก อยากมาเรียน

 

&

เนื้อหาเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก

 

 

มีวิธีแก้ปัญหาให้เด็กเป็นรายบุคคล กรณีเด็กสับสน วิธีคิดจินตคณิต กับวิธีปกติ

 

มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เน้นการเรียนรู้แบบนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปต่อยอดในห้องเรียนได้จริง

|

Q & A

ควรเริ่มต้นเรียนเมื่อไหร่ดี?

ช่วงวัยที่เหมาะจะเริ่มต้นเรียนจินตคณิตคือ 5-12 ปี

ต้องเรียนนานแค่ไหน?

ระยะเวลาในการเรียนที่เหมาะสม คือ 2-3 ปี

เรียนจินตคณิตแล้วจะสับสนกับวิธีคิดแบบปกติหรือไม่?

ช่วงที่เริ่มต้นเรียนในระยะแรกอาจมีเด็กบางคนที่สับสนกับวิธีคิดเดิมอยู่บ้าง แต่ไม่ใช่เรื่องที่น่าหนักใจ เพราะครูผู้สอนจะดูแล และให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

ไม่มีพื้นฐานมาก่อนจะเรียนเข้าใจไหม?

เด็กที่ไม่มีวิธีคิดคำนวณในหัวมาก่อน จะเรียนรู้วิธีคิดแบบจินตคณิตได้รวดเร็วกว่าเด็กที่มีวิธีคิดคำนวณมาแล้ว

หลักสูตร

Junior Maths

3-4 ปี

รู้จักจำนวนนับ 1-100

จำนวนมากกว่า น้อยกว่า

เสริมเชาวน์ปัญญา

4-5 ปี

จำนวนคู่ จำนวนคี่

เส้นจำนวน

การบวก การลบ

เสริมเชาวน์ปัญญา

5-6 ปี

รูปทรง

การบวก การลบ

โจทย์ปัญหา การบวก การลบ

เสริมเชาวน์ปัญญา

หลักสูตร

จินตคณิต

Freshy - การนับนิ้วมือ

Level 1
สูตร Big Star บวก (คู่สิบบวก)

Level 2
สูตร Big Star ลบ (คู่สิบลบ)

Level 3
สูตร Little Star บวก/ลบ
(คู่ห้าบวก-ลบ)

Level 4
สูตร Mix Star บวก/ลบ
(คู่ผสมบวก-ลบ)

Junior - การใช้ลูกคิด

Level 5
สูตร Big Star บวก (คู่สิบบวก)

Level 6
สูตร Big Star ลบ (คู่สิบลบ)

Level 7
สูตร Little Star บวก/ลบ
(คู่ห้าบวก-ลบ)

Level 8
สูตร Mix Star บวก/ลบ
(คู่ผสมบวก-ลบ)

Senior

จินตนาการ
Level 9
การบวก การลบ จินตนาการ

การคูณ
Level 10
การคูณ ลูกคิด และจินตนาการ

การหาร
Level 11
การหาร ลูกคิด และจินตนาการ

ข่าวสาร STAR-MATHS

” รับสมัครครูเจ้าหน้าที่ “

คุณสมบัติ

– เพศ ช./ญ. อายุ 25 – 35 ปี

– วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรีทุกสาขา

– สุภาพใจเย็น

– ฝึกอบรมหลักสูตรให้

– สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– เงินเดือน + เบี้ยเลี้ยง + โบนัส

ใหม่! พันธุศาสตร์ลายนิ้วมือ

ไขความลับจากลายนิ้วมือ เตรียมความพร้อม เพื่อวางแผนอนาคตทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของลูกรักด้วยวัตกรรม Scan ลายนิ้วมือ

หลักสูตร

Science Star

4-6 ปี

Science Lab 1

สนุกกับสิ่งแวดล้อม และการทดลองวิทยาศาสตร์รอบตัว

6-8 ปี

Science Lab 2

ตื่นเต้นกับสิ่งประดิษฐ์ และการทดลอง ทางวิทยาศาสตร์

9-12 ปี

Science Lab 3

  ตั้งสมมติฐาน ทดลอง และเรียนรู้หลักการในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตร

ภาษาไทย

3-5 ปี

รู้จักพยัญชนะไทย

รู้จักสระ

ฝึกอ่านประสมคำ

5-6 ปี

รู้จักสระ

รู้จักตัวสะกด

อ่าน-เขียน ประสมคำ

เขียนคำจากภาพ

6-7 ปี

อ่านเนื้อเรื่องจับใจความ

เรียงคำให้เป็นประโยค

แต่งประโยคโดยใช้คำเชื่อมได้

7-10 ปี

อ่านและเขียนคำยาก

หลักภาษาไทย

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 37 ซอยศรีสุริโยทัย 1

ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง

จังหวัดลพบุรี 15000

Email : [email protected]

Tel : 036-413-299, 089-830-6420

LINE ID : @starmaths

ข้ามไปยังทูลบาร์